Stichting zoalsjan biedt ondersteuning aan mensen met ALS

In 2014 kreeg de bekende Soester Jan Jager het bericht dat hij leed aan de ziekte ALS. Jan heeft tijdens zijn ziekte het initiatief genomen om een stichting op te richten om andere ALS-patiënten te helpen met hulpmiddelen. Zijn bewonderenswaardige motivatie inspireerden ons om de doelstellingen van de stichting na te streven. Met als voornaamste doel: ervoor zorgen dat ALS-patiënten zolang mogelijk in een comfortabele thuisomgeving kunnen genieten met familie en vrienden voor de resterende tijd. Jan heeft dat gedaan en hij wilde dat anderen dat ook konden doen. De stichting zoalsjan heeft tot doel mensen met ALS aan hulpmiddelen en diensten te helpen. Zo kunnen wij de levenskwaliteit verhogen.

Om dit doel te verwezenlijken is geld nodig. Stichting zoalsjan organiseert verschillende fondsenwervende evenementen. Holland4ALS is het hoofdevenement; teams uit het hele land leggen zwemmend, fietsend, lopend en roeiend de lange weg van Groningen naar Soest af.

Lees meer Lees minder
Bekijk alle

Start zelf een actie of doe mee met je team, je collega’s, je klas, je kookclub of bijvoorbeeld je popkoor. Kijk hieronder voor inspirerende acties van anderen.

Start actie
Bekijk alle

Leerhotel ‘Het Klooster’ haalt ruim € 13.000 op voor zoalsjan

30-01-2019 | 21:00 De studenten, veelal 4e jaars, van het leerhotel hebben in januari 4 diners georganiseerd. De studenten hebben in 4 groepen een avond voorbereid, waarbij de opbrengsten (minus de kosten voor de ingrediënten) voor zoalsjan waren. Meer dan 500 mensen hebben genoten van heerlijk eten en van de veiling(en). Bijzonder was dat de studenten alles zelf geregeld hebben en dat ze onder toeziend oog van directie en docenten dus ook alles moesten regelen. Op zijn zachts gezegd een succes, de directeur gaf ook aan dat hij bijzonder trots was en dan met name op hoe de studenten de diners georganiseerd hadden. Wij als stichting zijn ook trots en dan met name op de geweldige opbrengst. Daan van de Giessen had het initiatief gekoppeld aan onze stichting en we zijn hem, maar natuurlijk ook zijn medestudenten, de docenten en de directie van het Leerhotel, veel dank verschuldigd. En we kunnen andermaal ALS-patiënten helpen.
Lees meer
Bekijk alle donateurs
€ 15

De

20-02-2019 | 22:45 Aan: Elsbeth4ALS Goed bezig Pelsy!!