Verantwoording

DOEL VAN DE STICHTING (ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN)

Stichting ZOALS JAN!?…. heeft als doel personen bij wie de ziekte amyotrofische laterale sclerose (ALS) is gediagnostiseerd en zijn/haar/hun naasten financieel en/of materieel te ondersteunen bij zijn/haar/hun leven en behoeften en/of het werven van fondsen middels het organiseren van activiteiten in de meest ruime zin genomen en/of het ten goede laten komen van de door de stichting verworven fondsen aan rechtspersonen welke als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aangemerkt en die een vergelijkbare doelstelling als de onderhavige stichting hebben, zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur en voorts het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ADRES

Van Weedestraat 2
3761CE Soest

 

RSIN / FISCAAL NUMMER

8553.10.431

 

ANBI STATUS

Stichting zoalsjan is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

BELONINGSBELEID

De bestuurders van zoalsjan ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

BESTUUR

Jord Jager, voorzitter

Marije Bruning, secretaris

Evert-Jan van den Hengel, penningmeester

Wout Middelman, bestuurslid

Kees van den Hout, bestuurslid

Jaarverslag 2017 Financiële verantwoording en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016 Financiële verantwoording en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Jaarverslag 2016
Statuten Download
Beleidsplan Download
Jaarverslag 2018 Financiële verantwoording en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Download
Jaarverslag 2019 Financiële verantwoording en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Download
Jaarverslag 2020 Financiële verantwoording en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Download
Beroep en nevenfuncties bestuursleden stichting zoalsjan Download
Jaarverslag 2021 Financiële verantwoording en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Download