Leerhotel ‘Het Klooster’ haalt ruim € 13.000 op voor zoalsjan

30-01-2019 | 21:00

De studenten, veelal 4e jaars, van het leerhotel hebben in januari 4 diners georganiseerd. De studenten hebben in 4 groepen een avond voorbereid, waarbij de opbrengsten (minus de kosten voor de ingrediënten) voor zoalsjan waren.

Meer dan 500 mensen hebben genoten van heerlijk eten en van de veiling(en). Bijzonder was dat de studenten alles zelf geregeld hebben en dat ze onder toeziend oog van directie en docenten dus ook alles moesten regelen.

Op zijn zachts gezegd een succes, de directeur gaf ook aan dat hij bijzonder trots was en dan met name op hoe de studenten de diners georganiseerd hadden. Wij als stichting zijn ook trots en dan met name op de geweldige opbrengst.

Daan van de Giessen had het initiatief gekoppeld aan onze stichting en we zijn hem, maar natuurlijk ook zijn medestudenten, de docenten en de directie van het Leerhotel, veel dank verschuldigd.

En we kunnen andermaal ALS-patiënten helpen.