Over de stichting

Zoalsjan is voor het realiseren van haar doelstellingen afhankelijk van donaties en sponsorgelden. Daarnaast organiseert onze stichting diverse evenementen en acties die geld opbrengen waarmee wij het doel van de stichting ondersteunen. Het sportevenement Holland4ALS (www.holland4ALS.nl) is een voorbeeld van een van onze succesvolle evenementen.

Onze stichting is actief sinds Jan in 2014 het slechte nieuws te horen kreeg. Jan is op 3 mei 2017 overleden. Maar zijn nagedachtenis is overeind gebleven in een stichting die veel heeft kunnen betekenen voor ALS-patiënten. Wij hebben veel doelen kunnen realiseren. Ons werk is nog niet gedaan. Wij blijven ons met veel daadkracht voor de stichting van Jan inzetten. Dat verdient hij en dat verdienen zijn lotgenoten.